SPONSORER 2018Jammerbugt Kommune

Kultur-, Fritids- og Landistriksmidler

Har i 2018 givet tilsagn om Kr. 62.933

Projekt: Reetablering af terrasse og ophalerbro v/ÅenVækstpulje Nyfors

Har i 2018 doneret 19.800 kr til

Initiativgruppen Birkelse Oplevelsescenter 

Projekt nye madrasser til Fritidshuset   

TOMBOLA SPONSORERNE 2018